Today On Sooriyan FM
  Vidiya Vidiya Iravuch Sooriyan
  Sajahan ,Azaarudeen& Prashanth
  12:00 AM
  Reengaram
  Sajahan,Azarudeen,Prashanth,Rijay Singh
  03:00 AM
  Arunothayam
  Mayuran & Puwaneshwary
  05:00 AM
  SOORIYAN NEWS
  06:45 AM
  Sooriya Raagangal
  ARV Loshan & Manoj
  07:00 AM
  Isaichamar
  Rimzan & Thayani
  10:00 AM
  SOORIYAN NEWS
  12:30 PM
  Lunch Time Request
  Nishanthan & Banusha
  01:00 PM
  Kummalam
  Sasi & Mathan
  03:00 PM
  Endrenrum Punnagai
  Dilan & Gobigaa
  05:00 PM
  SOORIYAN NEWS
  06:30 PM
  Endrenrum Punnagai
  Dilan & Gobigaa
  06:50 PM
  SOORIYAN NEWS
  08:45 PM
  Heart to Heart
  Brunthagan & Nitharshika
  09:00 PM
  Vidiya Vidiya Iravuch Sooriyan
  Sajahan ,Azaarudeen& Prashanth
  12:00 AM
  Reengaram
  Sajahan,Azarudeen,Prashanth,Rijay Singh
  03:00 AM
  Arunothayam
  Mayuran & Puwaneshwary
  05:00 AM
  SOORIYAN NEWS
  06:45 AM
  Sooriya Raagangal
  ARV Loshan & Manoj
  07:00 AM
  Isaichamar
  Rimzan & Thayani
  10:00 AM
  SOORIYAN NEWS
  12:30 PM
  Lunch Time Request
  Nishanthan & Banusha
  01:00 PM
  Kummalam
  Sasi & Mathan
  03:00 PM
  Endrenrum Punnagai
  Dilan & Gobigaa
  05:00 PM
  SOORIYAN NEWS
  06:30 PM
  Endrenrum Punnagai
  Dilan & Gobigaa
  06:50 PM
  SOORIYAN NEWS
  08:45 PM
  Heart to Heart
  Brunthagan & Nitharshika
  09:00 PM
  Vidiya Vidiya Iravuch Sooriyan
  Sajahan ,Azaarudeen& Prashanth
  12:00 AM
  Reengaram
  Sajahan,Azarudeen,Prashanth,Rijay Singh
  03:00 AM
  Arunothayam
  Mayuran & Puwaneshwary
  05:00 AM
  SOORIYAN NEWS
  06:45 AM
  Sooriya Raagangal
  ARV Loshan & Manoj
  07:00 AM
  Isaichamar
  Rimzan & Thayani
  10:00 AM
  SOORIYAN NEWS
  12:30 PM
  Lunch Time Request
  Nishanthan & Banusha
  01:00 PM
  Kummalam
  Sasi & Mathan
  03:00 PM
  Endrenrum Punnagai
  Dilan & Gobigaa
  05:00 PM
  SOORIYAN NEWS
  06:30 PM
  Endrenrum Punnagai
  Dilan & Gobigaa
  06:50 PM
  SOORIYAN NEWS
  08:45 PM
  Heart to Heart
  Brunthagan & Nitharshika
  09:00 PM
  Vidiya Vidiya Iravuch Sooriyan
  Sajahan ,Azaarudeen& Prashanth
  12:00 AM
  Reengaram
  Sajahan,Azarudeen,Prashanth,Rijay Singh
  03:00 AM
  Arunothayam
  Mayuran & Puwaneshwary
  05:00 AM
  SOORIYAN NEWS
  06:45 AM
  Sooriya Raagangal
  ARV Loshan & Manoj
  07:00 AM
  Isaichamar
  Rimzan & Thayani
  10:00 AM
  SOORIYAN NEWS
  12:30 PM
  Lunch Time Request
  Nishanthan & Banusha
  01:00 PM
  Kummalam
  Sasi & Mathan
  03:00 PM
  Endrenrum Punnagai
  Dilan & Gobigaa
  05:00 PM
  SOORIYAN NEWS
  06:30 PM
  Endrenrum Punnagai
  Dilan & Gobigaa
  06:50 PM
  SOORIYAN NEWS
  08:45 PM
  Heart to Heart
  Brunthagan & Nitharshika
  09:00 PM
  Vidiya Vidiya Iravuch Sooriyan
  Sajahan ,Azaarudeen& Prashanth
  12:00 AM
  Reengaram
  Sajahan,Azarudeen,Prashanth,Rijay Singh
  03:00 AM
  Arunothayam
  Mayuran & Puwaneshwary
  05:00 AM
  SOORIYAN NEWS
  06:45 AM
  Sooriya Raagangal
  ARV Loshan & Manoj
  07:00 AM
  Isaichamar
  Rimzan & Thayani
  10:00 AM
  SOORIYAN NEWS
  12:30 PM
  Lunch Time Request
  Nishanthan & Banusha
  01:00 PM
  Kummalam
  Sasi & Mathan
  03:00 PM
  Endrenrum Punnagai
  Dilan & Gobigaa
  05:00 PM
  SOORIYAN NEWS
  06:30 PM
  Endrenrum Punnagai
  Dilan & Gobigaa
  06:50 PM
  SOORIYAN NEWS
  08:45 PM
  Heart to Heart
  Brunthagan & Nitharshika
  09:00 PM
  Vidiya Vidiya Iravuch Sooriyan
  Sajahan ,Azaarudeen& Prashanth
  12:00 AM
  Reengaram
  Sajahan,Azarudeen,Prashanth,Rijay Singh
  03:00 AM
  Arunothayam
  Puvaneshwari
  05:00 AM
  SOORIYAN NEWS
  06:45 AM
  Arunothayam
  Puwaneshwary
  07:00 AM
  Viluthukal - Political Interview
  Vikneshwaran & Bharathiraja
  08:00 AM
  Cine Chilax
  Shajahan & Vinuja
  09:00 AM
  Top 20 Thanga Thenmazhai
  Dilan & Brundhakan
  10:00 AM
  Kalakkala Salasala
  Manoj
  12:00 PM
  SOORIYAN NEWS
  12:30 PM
  Ithayam Pesukirathu
  Manopriya
  02:00 PM
  Kooththu Pattarai
  Nishanthan
  04:00 PM
  Attagasam
  Prashanth
  06:00 PM
  SOORIYAN NEWS
  06:30 PM
  Attagasam
  Prashanth
  06:50 PM
  SOORIYAN NEWS
  08:45 PM
  Kaaviya Alaigal
  Ashraff
  09:00 PM
  Musical Express
  Rimsan
  10:00 PM
  Vidiya Vidiya Iravuch Sooriyan
  Sajahan ,Azaarudeen& Prashanth
  12:00 AM
  Reengaram
  Sajahan,Azarudeen,Prashanth,Rijay Singh
  03:00 AM
  Arunothayam
  Gobigaa
  05:00 AM
  SOORIYAN NEWS
  06:45 AM
  Arunothayam
  Gobigaa
  07:00 AM
  Sunday Uthayaraagankal
  Mayuran
  08:00 AM
  Ishtappadi Isai
  Puvaneshwari
  10:00 AM
  Petti Kadai
  Mathan
  12:00 PM
  SOORIYAN NEWS
  12:30 PM
  Petti Kadai
  Mathan
  01:00 PM
  Ghayiru Vetri Thirai
  Sasi
  02:00 PM
  Ponmaalaip Pozhuthu
  Raaghavan
  04:00 PM
  Polaam Right
  Nitharshika
  05:00 PM
  SOORIYAN NEWS
  06:30 PM
  Polaam Right
  Rimzan
  06:50 PM
  SOORIYAN NEWS
  08:45 PM
  Santhippoma
  Banusha
  09:00 PM
Top