Today On Sooriyan FM
  Vidiya Vidiya Iravuch Sooriyan
  Navarukshan & Shajahan
  12:00 AM
  Reengaram
  Navarukshan, Azardeen
  03:00 AM
  Arunothayam
  Mayuran
  05:00 AM
  Sooriya Raagangal
  S.N.Dilan & Brunthagan
  07:00 AM
  Isaichamar
  Mathan & Kishani
  10:00 AM
  Lunch Time Request
  Nishanthan & Thayani
  01:00 PM
  Kummalam
  Sasi & Prashanth
  03:00 PM
  Endrenrum Punnagai
  Manoj & Gobigaa
  05:00 PM
  Endrenrum Punnagai
  Manoj & Gobigaa
  06:50 PM
  SOORIYAN NEWS
  Shajahan,Manopriya,Azar,Thayani,Sasikumar,Gobigaa,Nishanthan,Swethina
  08:45 PM
  Heart to Heart
  Rimsan & Swethina
  09:00 PM
  Vidiya Vidiya Iravuch Sooriyan
  Navarukshan & Shajahan
  12:00 AM
  Reengaram
  Navarukshan, Azardeen
  03:00 AM
  Arunothayam
  Mayuran
  05:00 AM
  Sooriya Raagangal
  S.N.Dilan & Brunthagan
  07:00 AM
  Isaichamar
  Mathan & Kishani
  10:00 AM
  Lunch Time Request
  Nishanthan & Thayani
  01:00 PM
  Kummalam
  Sasi & Prashanth
  03:00 PM
  Endrenrum Punnagai
  Manoj & Gobigaa
  05:00 PM
  Endrenrum Punnagai
  Manoj & Gobigaa
  06:50 PM
  SOORIYAN NEWS
  Shajahan,Manopriya,Azar,Thayani,Sasikumar,Gobigaa,Nishanthan,Swethina
  08:45 PM
  Heart to Heart
  Rimsan & Swethina
  09:00 PM
  Vidiya Vidiya Iravuch Sooriyan
  Navarukshan & Shajahan
  12:00 AM
  Reengaram
  Navarukshan, Azardeen
  03:00 AM
  Arunothayam
  Mayuran
  05:00 AM
  Sooriya Raagangal
  S.N.Dilan & Brunthagan
  07:00 AM
  Isaichamar
  Mathan & Kishani
  10:00 AM
  Lunch Time Request
  Nishanthan & Thayani
  01:00 PM
  Kummalam
  Sasi & Prashanth
  03:00 PM
  Endrenrum Punnagai
  Manoj & Gobigaa
  05:00 PM
  Endrenrum Punnagai
  Manoj & Gobigaa
  06:50 PM
  SOORIYAN NEWS
  Shajahan,Manopriya,Azar,Thayani,Sasikumar,Gobigaa,Nishanthan,Swethina
  08:45 PM
  Heart to Heart
  Rimsan & Swethina
  09:00 PM
  Vidiya Vidiya Iravuch Sooriyan
  Navarukshan & Shajahan
  12:00 AM
  Reengaram
  Navarukshan, Azardeen
  03:00 AM
  Arunothayam
  Mayuran
  05:00 AM
  Sooriya Raagangal
  S.N.Dilan & Brunthagan
  07:00 AM
  Isaichamar
  Mathan & Kishani
  10:00 AM
  Lunch Time Request
  Nishanthan & Thayani
  01:00 PM
  Kummalam
  Sasi & Prashanth
  03:00 PM
  Endrenrum Punnagai
  Manoj & Gobigaa
  05:00 PM
  Endrenrum Punnagai
  Manoj & Gobigaa
  06:50 PM
  SOORIYAN NEWS
  Shajahan,Manopriya,Azar,Thayani,Sasikumar,Gobigaa,Nishanthan,Swethina
  08:45 PM
  Heart to Heart
  Rimsan & Swethina
  09:00 PM
  Vidiya Vidiya Iravuch Sooriyan
  Navarukshan & Shajahan
  12:00 AM
  Reengaram
  Navarukshan, Azardeen
  03:00 AM
  Arunothayam
  Mayuran
  05:00 AM
  Sooriya Raagangal
  S.N.Dilan & Brunthagan
  07:00 AM
  Isaichamar
  Mathan & Kishani
  10:00 AM
  Lunch Time Request
  Nishanthan & Thayani
  01:00 PM
  Kummalam
  Sasi & Prashanth
  03:00 PM
  Endrenrum Punnagai
  Manoj & Gobigaa
  05:00 PM
  Endrenrum Punnagai
  Manoj & Gobigaa
  06:50 PM
  SOORIYAN NEWS
  Shajahan,Manopriya,Azar,Thayani,Sasikumar,Gobigaa,Nishanthan,Swethina
  08:45 PM
  Heart to Heart
  Rimsan & Swethina
  09:00 PM
  Vidiya Vidiya Iravuch Sooriyan
  Navarukshan & Shajahan
  12:00 AM
  Reengaram
  Navarukshan, Azardeen
  03:00 AM
  Arunothayam
  Gobigaa
  05:00 AM
  SOORIYAN NEWS
  Shajahan
  06:45 AM
  Arunothayam
  Gobigaa
  07:00 AM
  Viluthukal - Political Interview
  Sathipkumar
  08:00 AM
  Cine Chilax
  Azhar
  09:00 AM
  Top 20 Thanga Thenmazhai
  Dilan & Brundhakan
  10:00 AM
  Kalakkala Salasala
  Thushani
  12:00 PM
  SOORIYAN NEWS
  Manopriya
  12:30 PM
  Ithayam Pesukirathu
  Manopriya
  02:00 PM
  Kooththu Pattarai
  Manoj
  04:00 PM
  Attagasam
  Prashanth
  06:00 PM
  SOORIYAN NEWS
  Nishanthan
  06:30 PM
  Attagasam
  Prashanth
  06:50 PM
  SOORIYAN NEWS
  Shajahan,Manopriya,Azar,Thayani,Sasikumar,Gobigaa,Nishanthan,Swethina
  08:45 PM
  Kaaviya Alaigal
  Ashraff
  09:00 PM
  Musical Express
  Mayuran
  10:00 PM
  Vidiya Vidiya Iravuch Sooriyan
  Navarukshan & Shajahan
  12:00 AM
  Reengaram
  Navarukshan, Azardeen
  03:00 AM
  Arunothayam
  Gobigaa
  05:00 AM
  Arunothayam
  Gobigaa
  07:00 AM
  Sunday Uthayaraagankal
  Thayani
  08:00 AM
  Ishtappadi Isai
  Rimsan
  10:00 AM
  Petti Kadai
  Shajahan
  12:00 PM
  Petti Kadai
  Shajahan
  01:00 PM
  Ghayiru Vetri Thirai
  Sasi
  02:00 PM
  Ponmaalaip Pozhuthu
  Swethina
  04:00 PM
  Polaam Right
  Manoj
  05:00 PM
  Polaam Right
  Manoj
  06:50 PM
  SOORIYAN NEWS
  Shajahan,Manopriya,Azar,Thayani,Sasikumar,Gobigaa,Nishanthan,Swethina
  08:45 PM
  Santhippoma
  Mathan
  09:00 PM
Top